پیکاپ ویزای آمریکا

 • نوع ویزا
 • آمریکا در دبی
 • آمریکا در ابوظبی
 • آمریکا در ارمنستان
 • آمریکا در آنکارا
 • همکار
 • 145000 تومان
 • 235000 تومان
 • 185000 تومان
 • 505000 تومان
 • مسافر
 • 185000 تومان
 • 335000 تومان
 • 285000 تومان
 • 610000 تومان

وقت سفارت آمریکا

 • نوع ویزا
 • دبی (عادی)
 • آنکارا (عادی)
 • ایروان (عادی)
 • وقت فوری
 • تکمیل فرم DC
 • آمریکا در اروپا
 • آمریکا در قبرس ترک
 • تعیین وقت معاینه
 • SEVISFEE پرداخت
 • همکار
 • 250 دلار
 • 250 دلار
 • 300 دلار
 • فقط با هماهنگی
 • 105 هزار تومان
 • 260 دلار
 • 250 دلار
 • 65000 تومان
 • 50 دلار + SEVISFEE
 • مسافر
 • 280 دلار
 • 280 دلار
 • 330 دلار
 • فقط با هماهنگی
 • 135 هزار تومان
 • 290 دلار
 • 280 دلار
 • 85000 تومان
 • 70 دلار + SEVISFEE

پیکاپ ویزای کانادا

 • شهر پیکاپ
 • آنکارا
 • آنکارا
 • آنکارا
 • ابوظبی
 • دبی
 • نوع ویزا
 • مهاجرتی
 • غیر مهاجرتی (انگشت نگاری در آنکارا)
 • غیر مهاجرتی (انگشت نگاری غیر از آنکارا)
 • غیر مهاجرتی
 • غیر مهاجرتی
 • همکار
 • 115 هزار تومان + 61 لیر
 • 115 هزار تومان
 • 115 هزار تومان + 61 لیر
 • 475 هزار تومان
 • 325 هزار تومان
 • مسافر
 • 185 هزار تومان + 61 لیر
 • 185 هزار تومان
 • 185 هزار تومان + 61 لیر
 • 525 هزار تومان
 • 425 هزار تومان

ویزای کانادا

 • خدمات
 • ثبت نام ویزای توریستی تضمینی
 • ثبت نام ویزای توریستی تضمینی
 • ثبت نام ویزای توریستی تضمینی
 • ثبت نام ویزای توریستی نرمال
 • ثبت نام ویزای دانشجویی و فرصت مطالعاتی
 • سن
 • 1 تا 4 سال
 • 5 تا 14 سال
 • بزرگسال
 • همکار
 • 900 دلار آمریکا
 • 1400 دلار آمریکا
 • 1800 دلار آمریکا
 • 380 دلار کانادا
 • 900 دلار کانادا
 • مسافر
 • 1000 دلار آمریکا
 • 1500 دلار آمریکا
 • 2000 دلار آمریکا
 • 420 دلار کانادا
 • 1000 دلار کانادا
تخفیف نفر دوم به بعد

ثبت نام ویزای توریستی برای نفر دوم به بعد ۴۰ دلار کانادا و برای کودکان زیر ۱۴ سال ۵۰ دلار کانادا ،دارای تخفیف می باشد.

ثبت نام توریستی استرالیا

 • نوع ویزا
 • توریستی
 • دانشجویی (لیسانس و فوق لیسانس)
 • همکار
 • 450 دلار
 • 800 دلار
 • مسافر
 • 500 دلار
 • 850 دلار

ویزای تضمینی استرالیا

 • نوع ویزا
 • ویزای تضمینی استرالیا
 • همکار
 • 1000 دلار
 • مسافر
 • 1200 دلار

ویزای اروپا

 • نوع ویزا
 • ویزای اروپا ( سوئیس ، اتریش ، فرانسه ، ایتایا ، هلند)
 • همکار
 • 1700000 تومان
 • مسافر
 • 1900000 تومان

پیکاپ ویزای انگلیس

 • نوع ویزا
 • انگلیس در ابوظبی
 • انگلیس در دبی
 • انگلیس در آنکارا
 • انگلیس در استانبول
 • انگلیس در استانبول ( اقامتی )
 • دو طرفه انگلیس ( Appeal )
 • انگلیس در ایروان
 • همکار
 • 475 هزار تومان
 • 325 هزار تومان
 • 100 دلار
 • 100 دلار
 • 150 دلار
 • 200 دلار
 • 100 دلار
 • مسافر
 • 525 هزار تومان
 • 425 هزار تومان
 • 120 دلار
 • 120 دلار
 • 170 دلار
 • 220 دلار
 • 120 دلار
تخفیف نفر دوم به بعد

تمامی پیکاپ های استانبول، آنکارا و ایروان در صورتی که تعداد متقاضیان ۲ نفر و یا بالاتر باشد، شامل ۲۰ دلار تخفیف به ازای نفرات دوم وسوم میشود.

وقت سفارت انگلیس در تهران

 • نوع ویزا
 • ویزای دانشجویی Tier4
 • ویزای توریستی 6 ماهه
 • ویزای توریستی 2 ساله
 • ویزای توریستی 5 ساله
 • ویزای توریستی 10 ساله
 • دوره زبان
 • Short term study
 • Academic
 • همکار
 • 630 دلار + هزینه بیمه
 • 270 دلار
 • 630 دلار
 • 1100 دلار
 • 1380 دلار
 • 430 دلار + هزینه بیمه
 • 430 دلار + هزینه بیمه
 • 430 دلار
 • مسافر
 • 650 دلار + هزینه بیمه
 • 290 دلار
 • 650 دلار
 • 1120 دلار
 • 1400 دلار
 • 450 دلار + هزینه بیمه
 • 450 دلار + هزینه بیمه
 • 450 دلار
توجه

قیمت‌های فوق برای وقت سفارت در تهران می‌باشد. درصورت درخواست وقت در آنکارا ، استانبول و دبی مبلغ ۲۰ دلار از قیمت‌های فوق کسر خواهد شد.همچنین در صورتیکه پیکاپ ویزا در آنکارا و استانبول به عهده شرکت ما باشد، علاوه بر کسر ۲۰ دلار هزینه ،شامل ۳۰ دلار تخفیف نیز می شود.

وقت سفارت انگلیس در ایروان

 • نوع ویزا
 • ویزای 6 ماهه
 • ویزای 2 ساله
 • ویزای 5 ساله
 • همکار
 • 260 یورو
 • 600 یورو
 • 970 یورو
 • مسافر
 • 280 یورو
 • 620 یورو
 • 990 یورو
توجه

درصورتی که پیکاپ پاسپورت از ایروان به عهده سفرهای ماژلان باشد مبالغ فوق شامل ۲۰ یورو تخفیف میشوند