ویزای آمریکا , ویزای توریستی آمریکا

توجه
جهت اخذ ویزای آمریکا بهتر است شما حداقل یک بار ویزای شینگن اروپا را دریافت کرده باشید.
اگر متقاضی ویزای شینگن نداشته باشد با مبلغ 1100 دلار آمریکا برای ایشان ویزای اروپا دریافت میگردد و مصاحبه سفارت آمریکا در یکی از پایتخت های اروپایی تنظیم می شود.

وبسایت تور آمریکا