بوستون

بوستون بزرگترین شهر و پایتخت ایالت ماساچوست در کشور آمریکا است. و یکی از قدیمی ترین شهرها در ایالات متحده‌است. بوستون در طول قرن ۱۸ محل چند واقعه عمده در دوران انقلاب آمریکا بود از جمله قتل عام بوستون و تی پارتی بوستون. چند جنگ اوایل انقلاب آمریکا، مانند نبرد بانکر هیل و محاصره بوستون، در داخل شهر و مناطق اطراف آن رخ داد. منطقه شهری بزرگ بوستون ششمین اقتصاد بزرگ در کشور و دوازدهمین در جهان است. کالج‌ها و دانشگاههای بوستون اثر قابل توجهی بر اقتصاد منطقه‌ای دارد. بوستون هشت شهر خواهر دارد کیوتو اولین شهر خواهر بوستون بود.